Vil du høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig?

ACT er en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang. Det er en ny videnskabelig baseret form for psykoterapi, som er en del af det, der kaldes den ”tredje bølge” i kognitive og adfærdsterapeutiske terapier.

Metoden har vist sig effektiv over for en lang række psykologiske problematikker, eksempelvis i forhold til livsstilsændringer, lavt selvværd og stress samt lidelser som angst og depression. ACT er en terapiform, der sætter fokus på at hjælpe dig til at gøre netop det, der er vigtigt for dig, så du kan skabe et rigt og meningsfuldt liv.

Målsætningen i ACT er netop at skabe et rigt, alsidigt og meningsfuldt liv, hvor du er i stand til at acceptere de smerter og lidelser, der uundgåeligt er en del af livet. For at nå hertil arbejdes der i terapien blandt andet med, hvordan du fra øjeblik til øjeblik kan slutte fred med smertelige følelser og tanker, hvordan du kan engagere dig i livet og blive mere nærværende i din hverdag, og hvordan du kan forfølge dine indre værdier frem for at drukne i indre kamp og lidelse.

I ACT-terapien lærer du at forholde dig anderledes til dine indre ubehagelige oplevelser og til dine smertefulde tanker og følelser.

En vigtig del af terapien er, at du lærer dine smertefulde tanker og følelser at kende, du lærer at mærke efter, hvordan de føles, og du lærer at genkende de adfærdsformer, der er knyttet til ønsker om at undgå eller bekæmpe dem. På denne måde får du mulighed for at ændre adfærd eller måder at handle på, der går i retning af et rigere og mere værdifuldt liv. Et vigtigt begreb i ACT er ”værdier”, og målsætningen er at bygge et liv på værdier, det vil sige dét, der er vigtigt for dig i dit liv. Mindfulness-teknikker indgår som en vigtig del af behandlingen i både kognitiv adfærdsterapi og ACT.