Vil du høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig?

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi er en korttidsorienteret og målrettet terapiform, der har vist sig at være særdeles effektiv og virksom i forhold til en lang række psykiske problematikker, eksempelvis i forhold til stress, angstlidelser, OCD, depression, spiseforstyrrelser og selvværdsproblematikker.

På grund af metodens gode og holdbare resultater har kognitiv adfærdsterapi vundet stor popularitet de seneste årtier.

Kognition handler om måden, vi tænker, opfatter, erkender og problemløser på.

I kognitiv adfærdsterapi tages udgangspunkt i sammenhængen imellem vores tankemønstre og vores følelser, kropslige fornemmelser og adfærd.

Uhensigtsmæssige tankemønstre kan skabe og vedligeholde problemer i vores liv, få os til at føle angst, tristhed, skyld, osv., og få os til at reagere på uhensigtsmæssige måder.

Kognitiv adfærdsterapi er således en terapiform, der tager udgangspunkt i vores tanker, idet vores tanker har stor betydning for, hvordan vi føler og handler.

Kontakt mig

Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i klientens aktuelle problemer og indebærer et aktivt samarbejde imellem klienten og psykologen. I terapien arbejder terapeut og klient imod at få afdækket og ændret den negative og uhensigtsmæssige tænkning, der er med til at skabe og vedligeholde problemerne. Dette sker blandt andet ved, at klienten tilegner sig teknikker og redskaber til at lære at stoppe, kontrollere og ændre de negative tanker. Hovedformålet i terapien er at finde alternative måder at tackle de uhensigtsmæssige tankemønstre, så følelsesmæssig lidelse lettes, uhensigtsmæssig adfærd ændres, og livskvaliteten hos det enkelte menneske i sidste ende øges.