Vil du høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig?

Mindfulness oversættes bedst som bevidst nærvær. Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.

Denne form for opmærksomhed gør det muligt at udvikle en bevidsthed, klarhed og accept af den virkelighed, der er i det aktuelle øjeblik. Mindfulness-træning handler om at være bevidst nærværende og tage ansvar for det liv, du lever hvert øjeblik. Mindfulness er en måde at forholde sig til dét, der sker inden i dig – en måde, hvorpå du kan lære dig selv bedre at kende og lære dine tanker, følelser og oplevelser at kende. Det handler om at være med dét, der er inden i dig, i det pågældende øjeblik.

Når du er mindful tager du ansvar for de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, du oplever lige her og nu. Det er ikke nødvendigvis behageligt, men ved at være opmærksom på en ikke-dømmende måde lærer du efterhånden at acceptere dig selv, og blive i stand til at acceptere det, du ikke kan gøre noget ved og bruge din energi konstruktivt der, hvor du har handlemuligheder i forhold til dig selv og dit liv.